XXVIII Zjazd AZS w Warszawie
Czerwiec
30
2020

XXVIII Zjazd AZS w Warszawie

Środowisko lubelskie istotnie zaznaczyło swoją obecność na XXVIII Zjeździe Akademickiego Związku Sportowego w Warszawie. 

Delegaci z całej Polski wybrali nowe władze na czteroletnią kadencję. Prezesem został prof. Alojzy Nowak, który kilka dni temu został wybrany nowym rektorem Uniwersytetu Warszawskiego. Do Zarządu Głównego AZS weszli: Paweł Markiewicz (Wiceprezes OŚ AZS Woj. Lubelskiego) i Rafał Walczyk (Prezes KU AZS UMCS Lublin). Skład Głównego Sądu Koleżeńskiego tworzą: Paweł Danielczuk (Dyrektor KŚ AZS Lublin) i Jakub Czaban (członek Sądu Koleżeńskiego OŚ AZS Woj. Lubelskiego). Główną Komisję Rewizyjną reprezentują: Piotr Dąbrowski (członek Komisji Rewizyjnej KŚ AZS Lublin), Barbara Szajkowska (członek Komisji Rewizyjnej OŚ AZS Woj. Lubelskiego), Jacek Czarecki (AZS Lublin), Paweł Siepsiak (AZS Lublin) i Paweł Sadowski (członek Komisji Rewizyjnej OŚ AZS Woj. Lubelskiego). Podczas pierwszego posiedzenia nowego zarządu powołany został Sekretarz Generalny AZS - Dariusz Piekut. 

Ponadto ważnym punktem XXVIII Zjazdu AZS były przyznane nagrody i odznaczenia. Reprezentanci środowiska lubelskiego dostali - medal im. Bronisława Czecha, Złotą Odznakę AZS oraz ministerialne odznaczenia Za Zasługi dla Sportu. Pierwsze wyróżnienie trafiło do Pauliny Guby (AZS UMCS Lublin), która otrzymała medal im. Bronisława Czecha nadawany zawodnikom zasłużonych dla sportu akademickiego. Złotą Odznakę AZS został wyróżniony Paweł Markiewicz, a brązowe odznaki Za Zasługi dla Sportu dostali: Paweł Siepsiak, Piotr Rejmer, Marcin Kotowoda, Rafał Walczyk i Paweł Markiewicz. 

Lubelski AZS był jednym z liczniej reprezentowanych środowisk na Zjeździe AZS w Warszawie. Wszystkim laureatom składamy ogromne gratulacje, a nowo wybranym władzom życzymy dalszych sukcesów. Przypominamy, że Akademicki Związek Sportowy to największe stowarzyszenie sportowe w Polsce działające nieprzerwanie od ponad wieku. 

 

Foto: Rafał Oleksiewicz; Materiał: Piotr Rejmer

Facebook

Youtube

Instagram

Wspierają nas